Ja, deze worden als volgt verwerkt:  de levering aan de Niet-DAEB tak wordt allereerst als transactie in hoofdstuk 2.8 verwerkt. Vervolgens dient deze (interne) transactie en de doorverkoop (externe transactie) te worden verantwoord in de financiële overzichten. 

Zie voor nadere informatie omtrent verwerking DAEB en niet-DAEB na implementatie scheiding: Q&A implementatie scheiding DAEB/niet-DAEB