In de dVi is geen veld opgenomen voor het invullen van de historische uitgaafprijs. Dit is een (ongelukkig) gevolg van het generiek gebruik van kolom ‘Marktwaarde’ in het csv-bestand. In de toelichting en Q&A bij hoofdstuk 2.1 (onderdelen B t/m D) is benadrukt dat feitelijk een specificatie van de jaarrekeningposten wordt uitgevraagd en derhalve het element moet worden gelezen als ‘(markt)waarde’.