WOZ-waarde: u neemt hier de meest recente WOZ-waarde op. Op het moment dat deze niet beschikbaar is, dan neemt u de bruto stichtingskosten op.                                                                                

Marktwaarde: Op het moment dat de marktwaarde niet beschikbaar is c.q. niet van toepassing is, dan neemt u onder deze post de waarde op zoals deze in de jaarrekening is verantwoord. 

Voor een nadere beschrijving van de definities met betrekking tot de WOZ bezitstabel verwijzen wij u naar de in de kennisbank opgenomen ’’Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’’.