Hier neemt u de WOZ waarden met peildatum 01-01-2018 op. Voor een nadere beschrijving van de definities en aanvullende toelichting verwijzen wij u naar de in de kennisbank opgenomen ’Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’.