Nee, in dit hoofdstuk moeten de volledige (ongewogen) aantallen te worden opgenomen. Voor een nadere beschrijving van de definities verwijzen wij u naar de in de kennisbank opgenomen ’’Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel’’.