Voor een nadere beschrijving van de definities zie de in de kennisbank opgenomen ’’handleiding opbouw bestand WOZ bezitstabel’’ en de gegevensdefinities