Alle activiteiten van een WOM dienen in de opgave voor geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen te worden verwerkt. De positie in de consolidatie van de verbindingen wordt belangrijker geacht dan het onderscheid naar DAEB en Niet-DAEB in dit specifieke geval.