De verwerking in de diverse onderdelen van de dVi2018 is als volgt:

2.1: situatie 31-12 (verwerken als BOG incl. marktwaarde);                                                                 

2.7: waardering o.b.v. BOG-parameters;                                                                                                

2.8: transactie van DAEB naar Niet-DAEB opvoeren als aantal en tegen verkoopwaarde c.q. marktwaarde;   

3: in financiële gegevens reguliere verwerking van transactie tussen DAEB en Niet-DAEB (vhe op balans Niet-DAEB 31-12).