U dient hier de vergelijkende cijfers uit de vastgestelde jaarrekening 2018 in te vullen. Let op, wel in gehele euro’s.