In onderdeel 2.1 ‘Opgave op niveau van eenheid’ worden woongelegenheden (bijvoorbeeld studenteneenheden) - gebaseerd op gerelateerde huurcontracten - verantwoord als eenheidssoort ‘Woonruimte’ (vastgoedtypering). In de praktijk komt het voor dat diezelfde eenheden (bijvoorbeeld in geval van complexgewijze verhuring) volgens BOG-parameters kunnen zijn gewaardeerd vanwege het bijbehorende totaal-huurcontract (marktwaardetypering). Rekening houdend met de opzet van de beleidswaarde, verantwoordt u in dit geval de betreffende verhuureenheden in onderdeel 2.7 in categorie BOG. Hierdoor kunnen in dit specifieke geval op categorieniveau verschillen ontstaan tussen onderdelen 2.1 en 2.7. Bij het valideren op sbr-wonen.nl wordt enkel gecontroleerd op aansluiting van de totale marktwaarde (per tak) en is dus geen controle aanwezig op het aantal eenheden.