Alle bedragen moeten in euro’s worden ingevuld en niet in x 1.000 euro. Een bedrag van honderdduizend honderddrieëndertig euro wordt bijvoorbeeld als 100.133 opgenomen en niet als 100. Dit is een wijziging ten opzichte van vorig jaar. Houd hierbij ook rekening met validaties (bijvoorbeeld error: verband marktwaarde in verhuurde staat balans vs WOZ-bezitstabel).