In 2018 is in het kader van de marktwaarde en beleidswaarde onderzoek gedaan naar de hoogte en definities van onderhoud (vs investeringen). Daaruit kwam dat naast bouwjaar, ook het renovatiejaar een bepalend referentiepunt is voor de hoogte van onderhoud. 

Op hoofdlijnen komt het erop neer dat bij een renovatie tenminste: 

- de gevel wordt geïsoleerd;

- dubbel glas wordt geplaatst;

- het dak wordt geïsoleerd.

Omdat renovatiejaar op dat moment een mogelijke rol kan spelen in het bepalen van de marktwaarde, en daarmee ook de beleidswaarde, is dit opgenomen in de dVi2018.  Nadat de inhoud van de dVi was vastgesteld, is besloten de exacte definities voor onderhoud nog niet te implementeren, maar eerst uitgebreid te consulteren. Naar aanleiding van deze consultatie zijn in mei 2019 de definities waar nodig aangescherpt en wordt uiterlijk in juni 2019 een verantwoordingsdocument gepubliceerd waarin is aangegeven hoe met de ontvangen reacties is omgegaan. Daarna zullen de definities in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting worden verankerd. 

Verwerking dVi

Als het renovatiejaar beschikbaar is, en op hoofdlijnen vergelijkbaar is met de definitie zoals hierboven is genoemd, is het wenselijk om dit in te vullen. In de expertsessies voor het vaststellen van de dVi2018 bleek dat veel corporaties het renovatiejaar beschikbaar hebben. Is deze informatie binnen uw corporatie niet bekend, dan is het vanwege de lopende consultatie (nog) geen verplicht veld.