Vorig jaar is in het kader van de marktwaarde en de beleidswaarde onderzoek gedaan naar de hoogte en definities van onderhoud (vs investeringen). Daaruit kwam voort dat naast bouwjaar, ook het renovatiejaar een bepalend referentiepunt is voor de hoogte van onderhoud. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat bij een renovatie tenminste:

- de gevel wordt geïsoleerd; 

- dubbel glas wordt geplaatst; en 

- het dak wordt geïsoleerd. 

Omdat renovatiejaar op dat moment een mogelijke rol zou kunnen gaan spelen in het bepalen van de marktwaarde, en daarmee ook de beleidswaarde is dit opgenomen in de dVi2018. Na het vaststellen van de inhoud van de dVi is echter besloten de exacte definities voor onderhoud nog niet te implementeren, maar dit eerst uitgebreid te consulteren. Zoals bekend loopt momenteel nog de consultatie in de sector voor de definities van onderhoud vs investeringen; als resultante van die consultatie ook de exacte definitie voor renovatiejaar.

 Verwerking dVi

De exacte definitie en verwerking zijn gegeven de consultatie nog in ontwikkeling. Indien beschikbaar, en op hoofdlijnen vergelijkbaar met de definitie zoals hierboven genoemd, is het wenselijk om het renovatiejaar in te vullen. In de expertsessies voor het vaststellen van de dVi2018 is gebleken dat veel (maar niet alle) corporaties het beschikbaar hebben. Is de informatie binnen uw corporatie niet beschikbaar, dan is het gegeven de lopende consultatie vanuit administratieve lasten overwegingen (nog)  geen verplicht veld.