In de dVi2018 wordt informatie gevraagd over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van de woningcorporatie in het verslagjaar. In de kennisbank van SBR-wonen staat een Excel-sjabloon voor deze gegevens: de WOZ-bezitstabel. In dit sjabloon staan al een aantal validaties waarmee u kunt controleren of de gegevens voldoen aan de vereisten. 


Ook de opbouw van het bestand is cruciaal voor het succesvol indienen van de dVi2018. De ‘concept Handleiding opbouw bestand WOZbezitstabel’ helpt u bij het op de goede manier vullen en opslaan van de tabel.