Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in bijlage 3 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv).


SBR-wonen heeft een handleiding gemaakt die woningcorporaties helpt bij het toepassen van deze functionele indeling van de winst-en-verliesrekening.