Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2019 en per 1 juli 2019. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurprijsbeleid per 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2017 wordt de maximale huurprijsnorm (huursomstijging) van woningcorporaties berekend over een heel kalenderjaar, dus van 1 januari tot 1 januari, inclusief de huurharmonisatie (huurverhoging bij huurdersmutatie).

Huurprijsbeleid per 1 juli 2019

Zelfstandige woningen    

Bij de wijziging van de maximale huursomstijging voor zelfstandige woningen van woningcorporaties per 1 januari 2017 is, zoals aangegeven in de brief van 3 juli 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 27 926, nr. 247), ook het maximale huurverhogingspercentage voor de lagere inkomensgroep van huurders gewijzigd van inflatie + 1,5 procentpunt naar inflatie + 2,5 procentpunt.  


Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen blijft de maximale huurverhoging per 1 juli 2019 gehandhaafd op inflatie + 1,5 procentpunt. Voor deze typen woonruimte geldt immers geen maximale huursomstijging voor woningcorporaties (zie par. 2.1) en ook geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.  Het maximale huurverhogingspercentage voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen is daardoor per 1 juli 2019 3,1%.


Download 'MG 2019-01: Huurprijsbeleid (01-01-2019 t/m 30-06-2020)'


Bron: Rijksoverheid (documenten woningcorporaties)