In de RJ-Uiting 2019-1 ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ stelt de RJ wijzigingen voor met betrekking tot de gescheiden verantwoording van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en overige diensten (niet-DAEB).