In Hoofdstuk 2.1 'Activiteitenoverzicht' dienen alle projecten met realisatie/oplevering in 2019/2023, ongeacht kasstromen in de betreffende jaren. Hoofdstuk 2.1 'Activiteitenoverzicht detail' louter alle projecten met kasstromen in 2019 t/m 2021 (jaar oplevering/realisatie niet relevant).


Voorbeeld:
* Oplevering project in 2022, met kasstromen in 2021
* Uitkomst: Verantwoorden in hoofdoverzicht en verantwoorden in detailoverzicht

Voorbeeld:
* Oplevering 2022, met kasstromen in 2022
* Uitkomst: Verantwoorden in hoofdoverzicht en niet verantwoorden in detailoverzicht