Nadat de validatielijst volledig is afgehandeld (alle errors zijn opgelost en alle warnings zijn toegelicht) in het portaal, kunt u na ‘Verzenden’ bijlagen uploaden.

De documenten die geüpload dienen te worden betreffen:

- Ondertekende bestuursverklaring;

- Meerjarenbegroting 2018 (forecast verslagjaar 2018 en prognosejaren 2019 e.v.);

- Begroting 2018 (indien separaat aanwezig; (forecast verslagjaar 2018 en 1e prognosejaar 2019)).


Let op dat bij het uploaden van de stukken de juiste naamconventie wordt gehanteerd.