Door de Aw is een update van de economische parameters gepubliceerd. Voor de kasstroomprognose wordt verwacht dat de corporaties gebruik maken van deze parameters. Bij afwijking van deze economische parameters dient de corporatie dit toe te lichten in hoofdstuk 3.2.3 ‘Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose voor bezit’ op regel ‘Toelichting op de uitgangspunten en parameters kasstroomprognose’. Voor bepaling van de Marktwaarde en Beleidswaarde worden de parameters gebruikt zoals gepubliceerd in het handboek “modelmatig waarderen marktwaarde 2018”.