In hoofdstuk 3.2.3 ‘Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose’ dient bij onderdeel 3.2.3 A2 ‘Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose TI enkelvoudig voor het niet-Daeb bezit’ de gegevens voor niet-DAEB portefeuille ingevuld te worden.


Het kan voorkomen dat corporaties die onder verlicht regime vallen geen niet-DAEB vastgoed hebben. Deze corporaties hoeven bij dit onderdeel de velden niet in te vullen.