In hoofdstuk 3.1 kasstroomoverzicht (uitgaande kasstromen i.h.k.v. operationele activiteiten) wordt op regel “Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat” een uitgaande kasstroom gevraagd. Dit kan ondermeer betreffen een bijdrageheffing saneringssteun en de jaarlijkse heffing voor de kosten Aw. Op regel “verhuurderheffing” wordt ook een uitgaande kasstroom gevraagd. Het gaat hier om de verhuurderheffing uit de wet Maatregelen Woningmarkt.