Ten aanzien van de huurprijsgrenzen (behorende bij de huurklassen) die vermeld worden in het portaal, geldt dat deze gelezen moeten worden als ‘tot en met-grens’. De huurprijsgrens ‘goedkoop’ met een grensbedrag ad € 417,34 (peildatum 2018) betekent dat de huurprijsgrens loopt tot en met € 417,34. De huurprijsgrenzen zoals vermeld, betreffen de grenzen van 2018. Voor de jaren daaropvolgend moet u rekening houden met inflatie voor de huurgrenzen.