Projecten moeten altijd naar soort investering worden gesplitst. Zo bestaat de realisatie van een woonzorgcomplex met zowel woongelegenheden als maatschappelijk vastgoed in de opgaaf dPi uit twee projecten. Als daarbij ook commercieel vastgoed wordt gerealiseerd, dan is er zelfs sprake van drie te onderscheiden projecten in de opgaaf dPi.