In het opvraagprogramma dPi worden gegevens gevraagd van verbindingen/deelnemingen vastgoedexploitatie of projectontwikkeling met productie in de gevraagde periode. Onder productie wordt in dit verband verstaan activiteiten zoals omschreven in hoofdstuk 2.1 (nieuwbouw huur, verbetering renovaties en sloop, nieuwbouw verkoop en aan- en verkoop van bestaand bezit etc).

Indien er sprake is van vastgoedexploitatie of projectontwikkeling, dan dient dit in hoofdstuk 1.2 "Verbindingen" als zodanig te worden verantwoord en dienen de betreffende verbindingen te worden toegevoegd. 

Indien de verbindingen in de jaarrekening worden meegeconsolideerd, dan dienen de financiële gegevens van de betreffende verbindingen ook verantwoord te worden in de dPi.


Bij elke in hoofdstuk 1.2 B (Verbindingen) op te geven verbinding wordt gevraagd deze te identificeren met een omschrijving (naam). Als de verbinding een statutaire naam heeft, dient deze te worden vermeld. Voor het verantwoorden van productie door een aan de toegelaten instelling verbonden verbinding wordt niet bedoeld die activiteiten die deze verbinding in opdracht uitvoert aan bezit waarvan de toegelaten instelling juridisch eigenaar is. Als de toegelaten instelling aan de aan haar verbonden verbinding opdracht geeft tussentijdse investeringen aan het bezit van de toegelaten instelling uit te voeren, dan is hier sprake van het aannemen van werk. Dit verschilt dan niet van een opdracht aan een reguliere aannemer en is in dat geval voor rekening en risico van de toegelaten instelling. In dergelijke situaties mag dit niet worden weergegeven als productie door de verbinding, maar als productie door de toegelaten instelling.