Het begrip ‘verbindingen’, respectievelijk ‘verbonden partijen’, wordt zowel in het Burgerlijk Wetboek (titel 9 boek 2 BW, artikel 24) als in het kader van het BTIV breed gedefinieerd. Beide begrippen zijn overigens niet exact gelijk. Van belang is echter de bepaling in artikel 24 dat de dochter van een dochtermaatschappij gelijk gesteld wordt aan de dochtermaatschappij zelf. Ook in de gegevensopvraging vallen in principe alle (klein)dochters van een corporatie onder de verbindingen waarover gegevens dienen te worden verstrekt.