In de basis is en blijft een corporatie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die zij aanlevert. In de nieuwe situatie, waarbij de informatie-uitwisseling plaats vindt via SBR, is er geen organisatie meer zoals CorpoData die controles en validaties uitvoert. De gegevens worden direct geleverd aan de toezichthouders en borgverlener op basis van een digitaal en geautomatiseerd proces.