Voor de dPi 2018 zijn de werkwijze en het proces grotendeels hetzelfde. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen:

  • het projectenoverzicht is vereenvoudigd; projectdetails hoeft u alleen in specifieke gevallen in te vullen.
  • dubbeltellingen en dubbel opgevraagde waarden zijn verwijderd;
  • enkele paragrafen uit hoofdstuk 2 (Activiteiten) zijn verwijderd;
  • bedrijfswaarde is vervangen door beleidswaarde;
  • de bijlage prestatieafspraken is vervallen.

Bij de invoer van getallen maakt u geen gebruik meer van duizendtallen (‘k’). In het nieuwe portaal vult u de waarden volledig in, zonder afronding.