Deze handleiding is momenteel de meest recente versie die gebruikt kan worden voor het toepassen van de functionele indeling in de winst & verliesrekening. Een update op deze handleiding wordt direct hier gepubliceerd.