In lijn met vorig jaar vraagt WSW corporaties voor dPi 2018 voor de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag voor saneringsheffing op te nemen dat is gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak van de toegelaten instelling. Voor de jaren na 2023 hoeven corporaties hiervoor geen bedrag op te nemen in de prognoses ter bepaling van de beleidswaarde.

Corporaties hoeven in dPi2018 geen bedrag op te nemen voor obligo. Hoewel is gebleken dat WSW op basis van de gewijzigde Woningwet kan worden aangesproken op de borg, bestaat er op dit moment – onvoorziene situaties daargelaten – geen noodzaak voor WSW om obligo te innen bij deelnemende corporaties. 


Bron: Saneringsheffing dPi 2018