Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurprijsbeleid per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigen de maximale huursomstijging inclusief harmonisatie voor woningcorporaties en de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De liberalisatiegrens per 1 januari 2018 blijft gehandhaafd op het prijsniveau van 2017.

Huurprijsbeleid per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 wijzigen de maximale huurverhogingspercentages, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056. Bovendien worden de WOZ-component in het woningwaarderingssstelsel, de maximale energieprestatievergoedingen en de maximale huurprijsgrenzen geïndexeerd. In de circulaire wordt tevens het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging beschreven.


Download 'MG 2018-01: Huurprijsbeleid (01-01-2018 t/m 30-09-2019)'


Bron: Rijksoverheid (documenten woningcorporaties)