Zomer 2018 vonden 11 regiobijeenkomsten beleidswaarde plaats. Tijdens deze bijeenkomsten is nader ingegaan op de overgang naar beleidswaarde, specifieke aspecten in de berekening en het vervolgproces ten aanzien van de 1 oktober uitvraag en dPi18. In dit document zijn diverse relevante vragen en antwoorden opgenomen die in de sessies zijn gesteld.


Download Q&A beleidswaarde


Bron: Publicaties Autoriteit Woningcorporaties